Our Story

บ้านความรู้ (baankwamroo) เพชรบุรี เป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีวะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเน้นทักษะในแต่ละวิชา สำหรับนำไปวิเคราะห์ข้อสอบทั้งในห้องเรียนและเพื่อสอบแข่งขันในสนามสอบที่เข้มข้นขึ้นไป ทั้งในระดับอุมศึกษาหรือแข่งขันระดับประเทศ ด้วยอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญ ให้บ้านความรู้เพชรบุรีเป็นตัวช่วยสำหรับทางเลือกในความสำเร็จของนักเรียน นักศึกษา นะคะ

55000
Foreign Followers
60
Certified Teachers
2240
Students Enrolled
215
Complete Courses

“แหล่งความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ”

By Kruput

Who We Are

#### อัจฉริยะมีแค่ 1 อีก 99 มาจากความขยัน #####

BAANKWAMROO.COM

What We Do

baankwamroo เราสร้างคนให้เป็นผู้มีทักษะ เราให้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพิ่มเกรด เพิ่มความสามารถในทุกระดับการแข่งขัน ให้บ้านความรู้เป็นผู้ช่วยสำหรับความสำเร็จในวันข้างหน้า

บ้านความรู้เพชรบุรี

Meet Our Team

ทีมครูผู้สอน